Är du antagen?

Här finner du information om registrering och terminsstart.

Är du reserv?

Här finner du information om du är reserv.

Är du antagen med villkor?

Antagning med villkor betyder att du inte uppfyllde behörighetskraven för utbildningen när Antagningen tittade på det. Senast den 17/1 måste betyg finnas rapporterat för att uppfylla behörighetskravet inför vårterminen. Studievägledare kommer ta bort villkoret på de antagna studenter som uppfyller behörighetskravet efter andra urvalet den 19/12. Kan studievägledare inte se att du uppfyller kravet får du e-post med information. Du kan också som reservantagen få villkorlig behörighet. Registrering sker endast om du har fått en plats i utbildningen samt vid kursstart uppfyller behörighetskraven.

 

Om du har frågor om antagning med villkor kan du kontakta studievägledningen.