Företagsekonomiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Företagsekonomiska institutionen
forskardagarna

SBS deltar under Stockholms Universitets Forskardagar

SBS finns representerade på två seminareier under forskardagarna som pågår 3 till 5 oktober. Fil dr. Janet Johansson kommer att föreläsa om extremsportande chefer och docent Maria Frostling-Henningsson diskuterar matens påverkan på klimatet.

Höst

Välkommen till höstterminen 2017!

Här hittar du länkar till information för dig som är ny student.

K Thomson

Kerstin Thomson disputerade om styrning och skapande av samhällsvärde

Vi gratulerar Kerstin Thomson som har disputerat med sin avhandling "Styrning och samhällsvärde. En studie med exempel från museivärlden”.

MH

Mikael Holmqvists studie av Djursholm ges ut på engelska

Professor Mikael Holmqvists uppmärksammade bok "Djursholm - Sveriges ledarsamhälle" från 2015, ges nu ut på engelska i omarbetad form av det världsledande akademiska förlaget Columbia University Press med titeln "Leader Communities: The Consecration of Elites in Djursholm".

Li Malmström och Mathias Leijon

Nytt kandidatprogram

Kick-off för det nya Kandidatprogrammet med ”Hållbarhet” som genomgående tema