Företagsekonomiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Företagsekonomiska institutionen
SBS

SBS ingår avtal med European Club Association (ECA)

SBS har ingått ett nytt partnerskapsavtal med European Club Association (ECA) för att ge ledarskapsstöd till ECA: s högt ansedda Club Management Program (CMP).

Nordic Corporate Governance Case bestod av fyra workshops, en i respektive land. Den sista hölls i S

Nordiskt wokshoppande

Förra veckan hölls Nordic Corporate Governance Case på SBS. Det är en kurs som ges av fyra universitet från de nordiska länderna och 16 studenter hade valts ut för att delta.

SBS

Makedonska parlamentet besökte SBS

SBS besöktes av en delegation från det makedonska parlamentet igår. Detta var det makedonska parlaments första officiella besök i Sverige och delegationen hade tidigare under veckan mottagits av olika statsministrar, utrikesministern och kungen.

Disputation

Hanna Von Schantz disputerade om hur teknikutveckling påverkar start-ups

Vi gratulerar Hanna Von Schantz som har disputerat med sin avhandling "Well, that makes sense!: Investigating opportunity development in a technology start-up”.