Myndigheter:

Ledamöter:

Arbetsförmedlingen Malin Malm Bengtsson, Maria Herlitz, Maritha Johansson, José Neyra

Centrala Studiestödsnämnden

Marie Backlund, Jennie Pettersson
Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg, Kerstin Thunberg

Ekonomistyrningsverket

Tina Nilsson, Anderz Petersson, Richard Shelley

Försäkringskassan

Susanne Engström, Caroline Viper
Kronofogdemyndigheten

Magnus Gunnarsson, Jessika Karlberg

Kungliga biblioteket

Åsa Edström

Lantmäteriet

Peter Björebo, Lena Larsson, Lena Leed, Eva Wessling

Pensionsmyndigheten Kristina Erikson, Carina Vesterberg
Polismyndigheten Emma Hagberg, Sten Hedberg, Eva Molin, Cathrine Wesström

Regeringskansliet

Nebil Aho, Charlotta Eriksson, Ulrika Rosenberg-Sand, Ewa Weijne

Skatteverket

Katarina Hamberg, Lena Palm, Fredrik Rosengren, Merja Tuomivaara Westermark

Skolinspektionen

Martin Björkäng, Jacob Henriksson, Jörgen Isaksson

Skolverket

Eva Dahlin, Cecilia Wastesson Lindqvist

Statens intitutionsstyrelse

Viktoria Axelsson, Anna Landerholm, Ulrika Persson

Statens tjänstepensionsverk

Patrik Strid

Svenska institutet

Sofia Bard, Irene Dickman, Walter Jakobsson

Trafikverket

Ann-Katrin Berglund, Lars-Åke Eriksson
Transportstyrelsen Eva Lindström, Sofia Lundgren, Magnus Vik

Åklagarmyndigheten

Ann-Cathrine Wikström, Ulf Ållebrand