År

Författare

Titel

2017 Karin Axelsson Informationens värde och digitalisering ur ett strategiskt styrningsperspektiv (489 Kb)
2017 Sundström, A & Wällstedt, N Intresserande samverkan: Från samsyn till framsyn (987 Kb)
2017 Rämö, H & Wittbom, E Styrning i rollen som samhällsutvecklare - en inledande studie inom Trafikverket (7119 Kb)
2016 Holmgren Caicedo M.
Höglund, L. Mårtensson, M. Svärdsten, F
Spänningar i styrningen: En strategisk angelägenhet (1546 Kb)
2015 Holmgren Caicedo, M., Mårtensson M., & Tamm Hallström, K. Controllerrollen i Försäkringskassans nya styrning
2015 Holmgren Caicedo, M., Mårtensson M., & Tamm Hallström, K. När handläggaren blev teammedlem
2015  Wittbom, E Att fånga det svårmätbara (983 Kb)
2015 Höglund, L & Svärdsten, F Strategier och strategigenomförande - en fallstudie inom Trafikverket (1059 Kb)
2014

Holmgren Caicedo, M., Mårtensson M., & Tamm Hallström, K.

Identifiering av parallella styrmodeller och deras olikheter – en studie av styrningens komplexitet (1283 Kb)
2014 Höglund, L.  Strategier och strategigenomförande - en förstudie inom Trafikverket (2201 Kb)
2013 Grönlund, A. Effektivitet – transformering av mål till resultat (1117 Kb)
2012 Svärdsten Nymans, F. Constituting performance - Case studies of performance auditing and performance reporting (2043 Kb)
2011 Grönlund, A. & Svärdsten, F. Value for money and the rule of law: the (new) performance audit in Sweden.
The International Journal of Public Sector Management
2010

Grönlund, A. och Svärdsten, F.

Energimyndighetens ansvar för att mäta och styra effekter i samhället från tillverkning av biodrivme (282 Kb)

2009 Wittbom, E. Att spränga normer: om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering>

Doktorsavhandling

2009 Modell, S. & Wiesel, F. Consumerism and Control: Evidence from Swedish Central Government Agencies
Public Money & Management
2009 Modell, S. Bundling management control innovations: a field study of organisational experimenting with total quality management and the balanced scorecard.
Accounting, Auditing and Accountability Journal
2008 Wiesel, F. Kundorientering och ekonomistyrning i offentlig sektor »

Doktorsavhandling

2008 Kristensson Uggla, B.,
Guillet de Monthoux, P., Catasús, B., Grönlund, A.
Försvaret - under attack! Fyra managementperspektiv på det svenska försvaret. »
Santérus förlag, Stockholm

2008 Modell, S. & Wiesel, F. Marketization and performance measurement in Swedish central government: A comparative institutionalist study
Abacus
2008   Riksrevisionen - effektivitetens, rättssäkerhetens och demokratins väktare. En studie av effektivite (493 Kb)
 
2007

 

Införande av integration och jämställdhet i Naturvårdsverkets externa verksamhet (499 Kb)

2007 Modell, S. & Grönlund, A. Outcome-based perfomance management: Experiences from Swedish central government
Public Performance and Management Review
2007 Modell, S.,
Jacobs, K. & Wiesel, F.
A process (re)turn? Path dependencies, institutions and performance management in Swedish central government.
Management Accounting Research
2006 Modell, S.
Grönlund A. (eds)
Effektivitet och styrning i statliga myndigheter » Studentlitteratur, Lund

2006 Modell, S. Institutional and Negotiated Order Perspectives on Cost Allocations: The Case of the Swedish University Sector
European Accounting Review
2006 Wittbom, E. Att styra mot jämställdhetsmål - Fallstudier inom Banverket och Vägverket (3741 Kb)
 
2006 Wiesel, F. Kundorientering och verksamhetsstyrning i staten - Fallstudier inom Banverket och Vägverket» (1384 Kb)
2005   Från prestationsstyrning till effektstyrning - förändrad ägarstyrning av Försvarsmakten via omvägens strategi och Picasso för att nå ut till medborgarna
2005   Att styra mot effekter genom andra - en studie av Naturvårdsverket (562 Kb)
2005   Statlig verksamhet i omvandling - styrning, effektivitet och medborgarintresse. Kundorientering och (767 Kb)
 
2005   Statlig verksamhet i omvandling - styrning, effektivitet och medborgarintresse. Ett jämställt transp (875 Kb)
2005   Balanserad styrning och medborgarperspektiv - statlig ekonomistyrning i två dimensioner (762 Kb)
 
2005 Catasús B.
Grönlund A.
More peace for less money: Measurement and accountability in the Swedish Armed Forces
Financial Accountability & Management
2005 Modell, S. Performance Measurement in the Public Sector

in Clubb, C. (ed.) Blackwell Encyclopedia of Accounting (2nd ed), Blackwell, London

2005 Modell, S. Performance Management in the Public Sector: Past Experiences, Current Practices and Future Challenges
Australian Accounting Review
2005 Modell, S. Students as Consumers? An Institutional Field-level Analysis of the Construction of Performance Measurement Practices

Accounting, Auditing and Accountability Journal

2004 Modell, S. Performance Measurement Myths in the Public Sector: A Research Note

Financial Accountability and Management, 20, 39-5

2004   Från Bunker till Växthus - Kommunikation som en del i ledningsprocessen och en förutsättning för förändring»
 
2004 Wittbom, E. Statlig verksamhet i omvandling - styrning, effektivitet och medborgarintresse. Ett jämställt transportsystem»
 
2004 Wiesel, F. Statlig verksamhet i omvandling - styrning, effektivitet och medborgarintresse. Kundorientering och kundbegreppet inom Banverket och Vägverket»
 
2004   En trovärdig försvarsmakt - Strategisk verksamhetsstyrning och FM:s interna styrprocesser med särskilt fokus på effektivitet ur ett vidare samhälls- och medborgarperspektiv»
 
2004
 
Statlig verksamhet i omvandling - styrning, effektivitet och medborgarintresse»
 
2004   Styrning, effektivitet och ansvar vid Försvarsmakten»
2003 Carmona, S. Grönlund, A. Measures vs actions: the balanced scorecard in Swedish Law Enforcement

International Journal of Operations & Production Management, Vol. 23, pp. 1475-1496

2003 Modell, S. Goals versus institutions: the development of performance measurement in the Swedish university sector

Management Accounting Research, 14, 333-359