Forskningsområden

IKE strategiska forskningsområden är;

  • New public management, exempelvis konkurrensutsättning, beställar/utförar-odeller och alternativa driftsformer.
  • Verksamhetsstyrning och benchmarking, exempelvis nyckeltal avseende resurser, processer och resultat.
  • Skatteutjämningssystem för kommuner och landsting.

Kopplingen till Företagsekonomiska institutionen

IKE är en del av Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Ett syfte är därmed även att bidra till att skapa intresse kring kommunalekonomiska frågeställningar för såväl institutionens forskare och doktorander som ca 3 500 studenter. Detta görs exemeplvis genom att involvera IKE:s forskning i grundutbildningen vilket inte minst är viktigt eftersom dessa studenter är en potentiell rekryteringsbas för kommunerna i framtiden.