Fredrik Nordin, professor i marknadsföring
Fredrik Nordin, professor i marknadsföring.

Precis som mellan människor, kan relationer till företag ibland knaka. Vi behöver inte längre varan, konkurrenter lockar... Då finns det risk för ett relationssammanbrott.

Vilka strategier och knep har företag för att bevara relationen med sina kunder?

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Larsson, Informations- och marknadschef på Grant Thornton.
Lisbeth Larsson, informations- och marknadschef på Grant Thornton.

Lisbeth Larsson, Informations- och marknadschef på Grant Thornton, pratade om kundrelationer i praktiken.