Executive MBA

Ett tryggt val

Executive MBA på Stockholm Business School (SBS) är programmet som ger dig möjligheten att ta en magister vid ett av världens bästa universitet. Vi är stolta över att utmana våra deltagare med det senaste, evidensbaserade tänkandet och en miljö som uppmuntrar personlig reflektion och kritisk kreativitet. Vi tillhör inte branschen som säljer utbildningar som ”10 steg till snabba företagsframgångar”, eftersom det sällan finns sådana enkla lösningar på utmaningarna som dagens affärsmarknader ställs inför.

Vårt koncept är istället att ge en fördjupad förståelse och inblick i komplexiteten och mångtydigheten inom modern förvaltningspraktik. Istället för standardiserade management- och chefsguider vill vi få er att reflektera över dessa metoder och överväga om det inte finns andra värdefulla alternativ.

Vi kan inte lova att Executive MBA är enkelt, men programmets popularitet och det oberoende erkännandet av dess kvalitet, återspeglar värdet i vårt förhållningssätt. En Executive MBA är en unik investering i dig, din organisation, ditt personliga nätverk och din framtida karriär. Med vårt internationella anseende, stora kompetens och expertis är vi övertygade om att du inte kommer bli besviken. Vi ser fram emot att träffa dig!
Nästa utbildningsstart är hösten 2017. 

Ian Richardson 
Director of Executive Education

Kalendarium

2017-30-03 EMBA Networking Event - Doing Business in Complex Markets med Charlotte Kalin, CEO Chamber Trade Sweden. Rum EMBLA 7A Odenplan kl 18.00

2017-07-04 Uppsats "Midway Seminar" för 2015 grupp. 7A Odenplan kl 09.00 - 13.00

2017-03-05 Personlig Utveckling – Företagssimulerings för 2015 grupp. 7A Odenplan kl 09.00 - 20.30

2017-02-06 Final Seminar (uppsats presentationer) för 2015 grupp. Kräftriket kl 12.00