Executive MBA

Ett tryggt val

Executive MBA på Stockholm Business School (SBS) är programmet som ger dig möjligheten att ta en magister vid ett av världens bästa universitet. Vi är stolta över att utmana våra deltagare med det senaste, evidensbaserade tänkandet och en miljö som uppmuntrar personlig reflektion och kritisk kreativitet. Vi tillhör inte branschen som säljer utbildningar som ”10 steg till snabba företagsframgångar”, eftersom det sällan finns sådana enkla lösningar på utmaningarna som dagens affärsmarknader ställs inför.

Vårt koncept är istället att ge en fördjupad förståelse och inblick i komplexiteten och mångtydigheten inom modern förvaltningspraktik. Istället för standardiserade management- och chefsguider vill vi få er att reflektera över dessa metoder och överväga om det inte finns andra värdefulla alternativ.

Vi kan inte lova att Executive MBA är enkelt, men programmets popularitet och det oberoende erkännandet av dess kvalitet, återspeglar värdet i vårt förhållningssätt. En Executive MBA är en unik investering i dig, din organisation, ditt personliga nätverk och din framtida karriär. Med vårt internationella anseende, stora kompetens och expertis är vi övertygade om att du inte kommer bli besviken. Vi ser fram emot att träffa dig!
Nästa utbildningsstart är hösten 2018. 

Ian Richardson 
Director of Executive Education

Kalendarium

2018-01-17 EMBA Networking Event - Frukostmöte på Stockholms Handelskammare kl 8.00-9.00 GDPR - Vad, hur och varför?

2018-01-18 Kick Off Seminarium Uppsatskursen EMBA-grupp 2016

2018-01-25 Terminsstart EMBA-grupp 2017

2018-01-31 EMBA Networking Event - Frukostmöte på Stockholms Handelskammare kl 8.00-9.00 Hållbar affärsutveckling lönar sig.

2018-02-06 EMBA Networking Event - Frukostmöte på Stockholms Handelskammare kl 8.00-9.00. Digitalisering är bara början.  Fullbokad!

2018-05-16 - 2018-05-18 Studieresa till Nova Business School, Lissabon, Portugal.