Beställ Broschyr / Intresseanmälan

Antagningskrav

Examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller för programmet relevant yrkeserfarenhet samt förmåga att tillgodogöra dig utbildningen. Vi lägger stor vikt vid erfarenhet, inställning, motivation samt förmåga att tillgodogöra sig programmet och bidra till den egna organisationens och verksamhetens framtida utveckling.

Antagningsprocess

Antagningsprocessen består av tre tydliga steg. Det går inte att bara anmäla sig till denna utbildning utan din ansökan behöver gå igenom våra tre steg för att bli bedömd. Ett personligt besök syftar till att dels ge fördjupad förståelse för progammet, dels för att se om den sökande har potential att genomföra detta framgångsrikt och ha genuin nytta av det för sin verksamhet och organisation.

  1. Intresseanmälan via formulär nedan för att genom e-mail ta del av grundinformation
  2. Personligt besök som bokas via executive@sbs.su.se
  3. Inlämning av en helt ifylld Programanmälan 2018 (255 Kb) .

Vi går igenom varje ansökan individuellt och ser till mångfald inom många olika områden. Sökande får normalt ett antagningsbesked inom några dagar och senast inom två veckor.

Deltagaravgift och avdragsrätt

Programavgiften för deltagande är 392 000 kronor (moms tillkommer) som delas upp i fyra terminsavgifter på 98 000 kronor (moms tillkommer).

Den organisation som stödjer din programanmälan och ditt deltagande måste vara en juridisk person, som aktiebolag (även statligt och kommunalt ägda), handelsbolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse, stat, kommun och landsting.

Då vårt Executive MBA-program är till nytta för din organisation använder sig många organisationer av avdragsrätt för utbildningskostnaderna.