• Ges vid ett internationellt högt rankat lärosäte, Sveriges största företagsekonomiska universitetsinstitution, och med en formell examensinriktning (Master of Science in Business Administration) samt akademiska högskolepoäng.
  • Kurstillfällen med deltagare på plats torsdag eftermiddag och fredag varannan vecka, vanligen omkring tre arbetsdagar per månad.
  • Ett av endast två lärosäten i landets huvudstadsregion som erbjuder ett fullskaligt högskolebaserat Executive MBA-program helt i egen regi.
  • Flera hundra deltagare har genomfört Executive MBA-programmet hos oss, vilket bidrar till vår trovärdighet och vårt anseende.
  • Utsett till bästa Executive MBA-program i Sverige (2012 - 2016, Eduniversal).
  • Programmet är utformat enligt internationella riktlinjer för en affärsutbildning i form av Executive MBA.
  • Både svenska och engelska som språk ger vårt program en unik särprägel i Sverige.
  • Ett brett och genomtänkt kursupplägg för en helhetssyn på organisationer.
  • De flesta utbildare har doktorsexamen och internationell forskarerfarenhet.
  • Deltagare med gedigen erfarenhet från olika branscher, antagna i en noggrann process, som stimulerar erfarenhetsutbyte och nätverkande i genuin gemenskap.
  • Från en samhällelig inriktning och vetenskaplig grund vid ett statligt universitet omfamnar vi komplexitet och kritisk reflektion.