Det finns inget snabbt fix och hur inspirerande och motiverande en ledarskapsguru än må vara, levereras sällan konkreta resultat. Allt vi kan uppnå, i termer av personlig utveckling, är förmågan att mer fullständigt känna igen vad det är vi konfronterar. Och fundera över hur vi – under unika omständigheter – bäst ska gå vidare. För oss själva, våra organisationer och våra samhällen.

Genom hög kvalitet och evidensbaserad utbildning drivs vi som tillståndsbaserat universitet först och främst av en önskan om att skapa större samhällsnytta. Vi närmar oss ämnet företagsekonomi på ett sätt som är holistiskt utmanade och värdefullt för deltagarna. Vi uppmuntrar ett ifrågasättande av grundläggande koncept och antagande om den vardagliga förståelsen inom ledarskap- och ledningspraxis.

Men att inspirera och motivera är inte enda syftet. Genom att förankra allting vi gör i en evidensbaserad kunskapstradition förflyttar vi oss från klassiska ”hur-guider” och in i sfärer av vad som faktiskt är känt. Blind tro och vidskepelse inom förvaltning kan aldrig ersätta sunt förnuft, hur välmenande det än är.

Hela programmet Executive MBA på SBS är förankrat i fyra kritiska utgångspunkter: Förändring, Kritisk Kreativitet, Internationalisering, och Etik och Hållbarhet. Dessa fyra tematiska utgångspunkter är integrerade i läroplanen vars avsikt är att ge deltagarna ett holistiskt, men ändå fokuserat, perspektiv på dagens affärsmiljö.