Företagsekonomiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Företagsekonomiska institutionen
fekislogokvadrat

Framtidens företagsekonomi i fokus på FEKIS

Stockholm Business School var värd för årets FEKIS-konferens. Projektledare Tommy Jensen sammanfattar konferensen här.

Emma Stendahl Foto: Linda Karlsson

Emma Stendahl disputerade om huvudkontorets roll i styrningen av dotterbolag

Vi gratulerar Emma Stendahl som den 27 september disputerade med sin avhandling ”Headquarters involvement in managing subsidiaries”.

Årets lärare

SBS-lärare får pedagogiskt pris

Iñaki Rodriguez Longarela vid Företagsekonomiska institutionen / Stockholm Business School är en av fyra lärare som får universitetets pedagogiska pris Årets lärare 2018.

Peter Markowski Foto: Oskar Sjölander

Ny avhandling om samarbetsrutiner inom interdisciplinär sjukvård

Vi gratulerar Peter Markowski som disputerat med "Collaboration Routines - A Study of Interdisciplinary Healthcare".

Luigi Servadio  Foto: Linda Karlsson

Luigi Servadio disputerade om vinritualer

Vi gratulerar Luigi Servadio som den 7 juni disputerade med sin avhandling “Customer Rituals: Ethnographic explorations of wine rituals with families and friends”