Företagsekonomiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Företagsekonomiska institutionen
Grattis Staffan Furusten

Grattis Staffan Furusten ny professor vid SBS

Staffan Furusten som är föreståndare för SCORE sedan 10 år och knuten till Stockholm Business School sedan förra året blev befordrad till professor i slutet av januari.

Frencknerpriset för VT 2018

En eftermiddag i hållbarhetens tecken

Den 1 februari 2019 arrangerade SBS en Hållbarhetsdag för nyantagna studenter som läser introduktionskurserna i Företagsekonomi I. Eftermiddagen avslutades med att Frencknerpriset för VT 2018 delades ut.

Alexander Barck-Holst och Georg Almström vid Stockholm Business School

IKE-uppsats vann KEF:s nationella uppsatspris!

IKE-uppsatsen Framgångsrik projektstyrning – en kvalitativ fallstudie om hur framgång kan nås genom projektstyrning i byggprojekt av Alexander Barck-Holst och Georg Almström vid Stockholm Business School vann det nationella uppsatspriset ”Årets kommunalekonomiska examensarbete” som anordnas av Kommunalekonomernas förening (KEF).

Anna Hellstadius, Arbetsförmedlingens stab Strategisk förändring

Lyckad AES Forskardag 2019

Det var många som kom när Akademin för ekonomistyrning i staten bjöd på färska forskningsresultat och matiga tilltugg på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet i Kräftriket.

Mingel

Homecoming Day 2018

Årets Homecoming Day bjöd på en föreläsning om köer och människors beslutsfattande. Föreläsare var våra lektorer i Operations Management, Fredrik Eng Larsson och Olov Isaksson, samt Martin Nordberg, kirurg och doktorand vid Karolinska Institutet.

Maíra Magalhaes Lopes

Maíra Magalhaes Lopes disputerade om konsumtionskultur

Vi gratulerar Maíra Magalhaes Lopes som den 30 november disputerade med sin avhandling ”The Making of Us: How Affects Shape Collective Bodies Resisting Gentrification".