Företagsekonomiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Företagsekonomiska institutionen
Anna Hellstadius, Arbetsförmedlingens stab Strategisk förändring

Lyckad AES Forskardag 2019

Det var många som kom när Akademin för ekonomistyrning i staten bjöd på färska forskningsresultat och matiga tilltugg på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet i Kräftriket.

Mingel

Homecoming Day 2018

Årets Homecoming Day bjöd på en föreläsning om köer och människors beslutsfattande. Föreläsare var våra lektorer i Operations Management, Fredrik Eng Larsson och Olov Isaksson, samt Martin Nordberg, kirurg och doktorand vid Karolinska Institutet.

Maíra Magalhaes Lopes

Maíra Magalhaes Lopes disputerade om konsumtionskultur

Vi gratulerar Maíra Magalhaes Lopes som den 30 november disputerade med sin avhandling ”The Making of Us: How Affects Shape Collective Bodies Resisting Gentrification".

Abu Zakir Md Rasel Chowdhury

Abu Chowdhury disputerade om insiderhandel och inledande offentliga erbjudanden

Vi gratulerar Abu Chowdhury som den 29 november disputerade med sin avhandling ”Essays on Insider Trading and Initial Public Offerings”.

Liesel Klemcke

Ny avhandling om användaren av finansiella rapporter

Vi gratulerar Liesel Klemcke som den 23 november disputerade med sin avhandling ”The Quirky Character Camouflaged in the Conceptual Framework – A study of the financial statement user.".