Företagsekonomiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Företagsekonomiska institutionen
Undervisning HT20 och VT21

Undervisning HT20 och VT21

Under höstterminen har den mesta undervisningen vid Stockholm Business School varit på distans. Stockholm Business School följer de riktlinjer som ges av Stockholms universitet centralt och rekommenda- tioner och regler från Folkhälsomyndigheten och Sveriges regering.

Stockholm Business School deltar på SACO studentmässa

Besöka Saco Studentmässa den 24-27 november som sker on line. Studievägledare från Stockholm Business School/Företagsekonomiska institutionen deltar på mässa och håller seminarium/webbinar.

Roland Almqvist ny professor på Stockholm Business School

Roland Almqvist ny professor vid Stockholm Business School

Vi gratulerar Roland Almqvist som är ny professor vid Stockholm Business School. Roland har varit verksam vid SBS sedan 1995, han startade sin karriär som forskningsassistent vid Institutet för kommunal ekonomi (IKE) och sökte senare till institutionens forskarutbildning.

Athena ersätter Fastreg som lär- och samarbetsplatform

I och med att höstterminen startar den 31 augusti så kommer Athena att användas på Företagsekonomiska institutionen.

Livetpådistans

Tips för att studera, undervisa och arbeta på distans

Här hittar du tips för att studera, undervisa och arbeta på distans, vilka olika verktyg du kan använda och gudier för hur du använder dem.