Seminarier finansiering

Seminarier i Finance

Finanssektionen har forskningsseminarier på måndagar kl 13.00-14.15. Seminarierna hålls i styrelserummet, hus 3, Kräftriket. Om du vill presentera eller närvara på ett seminarium, välkommen att kontakta Björn Hagströmer, bjh@sbs.su.se