Akademin för ekonomistyrning i staten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Företagsekonomiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskningsområden
  6. Akademin för ekonomistyrning i staten
Akademin för ekonomistyrning i staten

AES är en mötesplats för forskning, studier och dialog om styrning i staten. AES består av representanter från olika myndigheter som tillsammans med forskare arbetar för att initiera, skapa och förmedla kunskap om styrning i staten.

AES Forskardag 2017

AES Forskardag 2019

AES bjuder in till samtal om aktuell forskning den 15 januari 2019. Vi välkomnar dig till en innehållsrik eftermiddag med flera intressanta presentationer och samtal om verksamhetsstyrning i offentlig sektor.

Skatteverket väljer ny inriktning

Skatteverkets huvudkontor i Solna stod värd för årets sista AES-möte den 27 november 2018.

Kontakt

Maria Mårtensson, Eva Wittbom, Fredrik Svärdsten

Maria Mårtensson
Professor

Eva Wittbom
Ekon.dr, föreståndare 
E-post: ewi@sbs.su.se

Fredrik Svärdsten 
Fil. dr, stf föreståndare
E-post: fs@sbs.su.se

Möten och aktiviteter