Akademin för ekonomistyrning i staten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Företagsekonomiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskningsområden
  6. Akademin för ekonomistyrning i staten
Akademin för ekonomistyrning i staten

AES är en mötesplats för forskning, studier och dialog om styrning i staten. AES består av representanter från olika myndigheter som tillsammans med forskare arbetar för att initiera, skapa och förmedla kunskap om styrning i staten.

aes

Digitalisering i fokus under AES Forskardag

Årets forskardag gjorde att 145 personer med särskilt intresse för styrningsfrågor kunde träffas i Kräftriket och samtala om aktuella frågor i offentlig sektor.

Styrning, granskning och mätbarhetsfällor

När ledamöterna i AES möttes i Kräftriket den 21 november 2017 fylldes rummet av engagerade samtal om aktuella styrningsfrågor.

Kontakt

Maria Mårtensson, Eva Wittbom, Fredrik Svärdsten

Maria Mårtensson
Professor, vetenskaplig ledare 
E-post: mmh@sbs.su.se 

Eva Wittbom
Ekon.dr, föreståndare 
E-post: ewi@sbs.su.se

Fredrik Svärdsten 
Ekon. dr, stf föreståndare
E-post: fs@sbs.su.se

Möten och aktiviteter

18–19 april 2018, internat

23 maj 2018

Tidigare möten och aktiviteter >