Myndigheter:

Ledamöter:

Arbetsförmedlingen Maria Herlitz, Jon Johannesson, Daniel Nilsson, Anna Wedelin
Brottsförebyggande rådet Björn Borschos

Centrala Studiestödsnämnden

Stefan Haldin, Jennie Pettersson
Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg, Katarina Rydberg, Kerstin Thunberg

Ekonomistyrningsverket

Jolanta Feliga, Pia Heyman, Ami Keita Jansson, Tomas Kjerf, Martin Sparr

Försäkringskassan

Susanne Engström, Anna Nordling
Jämställdhetsmyndigheten Gunilla Annerstedt, Madeleine Fihn Marberg, Lena Leed
Kungliga biblioteket Åsa Lantto
Lantmäteriet

Peter Björebo, Lisa Mårtensson, Eva Wessling

Migrationsverket Christina Eklöf, Ann-Catrin NyBerg, Therese Pelow
Pensionsmyndigheten Carina Vesterberg, Anna Maria Mandorff
Polismyndigheten Emma Hagberg, Henrik Jakobsson, Cathrine Wesström, Jennie Wigerholt

Regeringskansliet

Nebil Aho, Charlotta Eriksson, Susanna Hammarberg, Ulrika Rosenberg-Sand, Ewa Weijne

Skatteverket

Katarina Hamberg, Lena Palm, Fredrik Rosengren, Cecilia Wastesson Lindqvist, Merja Tuomivaara Westermark

Skolinspektionen

Martin Björkäng, Linda Knudsdotter Banck

Skolverket

Eva Dahlin, Anders Lindquist

Statens intitutionsstyrelse

Viktoria Axelsson, Ulrika Persson, Annika Sahlin

Svenska institutet

Sofia Bard, Irene Dickman, Walter Jakobsson

Trafikverket

Ann-Katrin Berglund, Lars-Åke Eriksson, Orestis Papadopoulos
Transportstyrelsen

Madeleine Jacobsen Möller, Malin Jönsson

Åklagarmyndigheten

Ann-Cathrine Wikström, Ulf Ållebrand