Myndigheter:

Ledamöter:

Arbetsförmedlingen Malin Malm Bengtsson, Maria Herlitz, José Neyra, Anna Wedelin

Centrala Studiestödsnämnden

Stefan Haldin, Jennie Pettersson
Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg, Katarina Rydberg, Kerstin Thunberg

Ekonomistyrningsverket

Sofia Allansson, Tina Nilsson, Richard Shelley

Försäkringskassan

Ulf Edoff, Susanne Engström, Mattias Granstedt
Jämställdhetsmyndigheten Gunilla Annerstedt, Madeleine Fihn Marberg, Lena Leed
Kronofogdemyndigheten

Magnus Gunnarsson, Jessika Karlberg

Kungliga biblioteket

Åsa Edström, Åsa Lantto

Lantmäteriet

Peter Björebo, Lena Larsson, Eva Wessling

Pensionsmyndigheten Kristina Erikson, Carina Vesterberg
Polismyndigheten Emma Hagberg, Sten Hedberg, Eva Molin, Cathrine Wesström

Regeringskansliet

Nebil Aho, Charlotta Eriksson, Ulrika Rosenberg-Sand, Ewa Weijne

Skatteverket

Katarina Hamberg, Lena Palm, Fredrik Rosengren, Merja Tuomivaara Westermark

Skolinspektionen

Martin Björkäng, Jacob Henriksson, Linda Knudsdotter Banck

Skolverket

Eva Dahlin, Cecilia Wastesson Lindqvist

Statens intitutionsstyrelse

Viktoria Axelsson, Anna Landerholm, Ulrika Persson

Statens tjänstepensionsverk

Patrik Strid

Svenska institutet

Sofia Bard, Irene Dickman, Walter Jakobsson

Trafikverket

Ann-Katrin Berglund, Lars-Åke Eriksson
Transportstyrelsen Eva Lindström, Sofia Lundgren, Magnus Vik

Åklagarmyndigheten

Ann-Cathrine Wikström, Ulf Ållebrand