Karen Verduyn och Karin Berglund
Karen Verduyn och Karin Berglund

Revitalizing Entrepreneurship Education (redaktörer Karin Berglund och Karen Verduyn) syftar till att ge en sammanställning av hur insikter från samhällsvetenskap mer generellt, via Critical Entrepreneurship Studies (CES), har hittat in i universitetens klassrum. Utvecklingen har lett till att en alternativ syn på entreprenörskap vuxit fram med fokus på en mer moralisk syn på entreprenörskap och entreprenörer där de inte bara förväntas starta nya tillväxtföretag, utan gärna göra så med samhällets bästa i syfte. 

Att få denna medvetenhet i klassrummet kräver att man utvecklar nya och utmanande tillvägagångssätt. Författarna presenterar flera exempel på hur detta kan tas upp i klassrummet. De pekar på att det finns flera sätt att introducera kritik i relation till ämenen, så positivt laddade som till exempel entreprenörskap och innovation. Kritik kan både frammanas, utmana, provocera och initiera en dialog med studenter genom vilken olika praktiker kan rekonstrueras. I boken lyfts flera inspirerande exempel på pedagogiska tillvägagångssätt. 

–Vi hoppas att bidragen i den här boken kommer att nå universitetslärare över hela världen och att den kan hjälpa till att inspirera och ge något nytt till deras undervisning och interaktioner med studenterna, säger Karin Berglund, professor vid Stockholm Business School. 

Arbetet med boken har pågått under tre år och i boken deltar flera av SBS forskare (Birgitta Schwartz, Jessica Lindbergh, Anna Wettermark) samt fyra av våra masterstudenter som bidrar till att utveckla ett av kapitlen i boken.

Läs mer om boken Revitalizing Entrepreneurship Education på förlagets webbplats.