Medarbetare och forskare: fornamn.efternamn@sbs.su.se 

Studentexpeditionen (om registrering, betyg m.m.): studexp@sbs.su.se
Mer detaljerad kontaktinfo på sidan studentservice.

Studievägledning: studievagledare@sbs.su.se

Webb och allmänt om SBS: info@sbs.su.se