Stockholm Business School, eller företagsekonomiska institutionen, är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet, med ca 180 anställda och ca 3 600 studenter per läsår. De huvudsakliga forskningsområdena är inom finansiering, management och organisation, marknadsföring samt redovisning. Institutionen har ett omfattande internationellt kontaktnät med utländska utbildnings- och forskningspartners.

Läs mer om de lediga tjänsterna vid SBS här