Från vänster Bogdan Stacescu BI Norwegian Business School, Søren Friis Hansen CBS, Chanyoung Park Hanken (vinnare av the Tom Berglund Prize of Nordic Corporate Governance) Tom Berglund Hanken, och Tor Brunzell SBS.

Nordic Corporate Governance Case ges av fyra universitet från fyra nordiska länder: Hanken i Finland; Norwegian Business School i Norge; Copenhagen Business School i Danmark; och SBS. Tanken med kursen är att ge studenterna kunskap om Corporate Governance men även att ge dem ett nordiskt nätverk. Urvalet av studenter har utförts av respektive skola som fått välja ut fyra studenter var.

Chanyoung Park Hanken var den student som gjorde bäst ifrån sig under kursen detta år, och han vann därmed the Tom Berglund Prize of Nordic Corporate Governance på 1000 euro. 

Nordic Corporate Governance Case bestod av fyra workshops, en i respektive land. Under workshopen i Finland deltog Bengt Holmström som 2016 vann Nobelpriset i ekonomi. Den sista workshopen hölls i Stockholm under veckoslutet. Kursen, som bland annat finansieras av Wallenbergstiftelsen, hölls för första gången detta år, men planer finns redan på att fortsätta med upplägget.