SU Business Model Cup är en tävling i hållbara affärsmodeller för studenter på Stockholms universitet. 

Savely
Savely

"Hållbart konsumentbeteende"

Första pris våren 2018 gick till Savely, bestående av Kim Böndergaard, Pontus GUstafsson, Oskar Lif, Essi Mällinen och Tom von Sydow. Motiveringen till vinsten lyder:

"Detta starka team har funnit en innovativ lösning för ett område med stor utvecklingspotential. Med en affärsidé som ligger rätt i tiden fyller de ett tydligt behov på en marknad i konstant förändring. De riktar sig mot en målgrupp där juryn ser stora möjligheter för ökat hållbart konsumtionsbeteende, med denna affärsidé är det möjligt för teamet att inta en ledande position på marknaden."

 

"Aktuellt vardagsproblem"

Andra pris tilldelades Press'n'Go, bestående av Charles Danielsson, Emma Mineur, Mesut Korkmaz och Amir Salim. Med motiveringen:
 
"Genom en slagkraftig kombination av val av samarbetspartner och utvecklad tjänst har teamet funnit en lösning på ett aktuellt vardagsproblem. Tillsammans har de med hjälp av stark drivkraft och tydliga ambitioner tagit fram ett koncept med tillväxt- och utvecklingspotential. Med stor kreativitet presenterade de en affärsidé som kan komma att förändra och förenkla vår konsumtion."
 

"Stor förståelse för framtidens trender!

Tredje pris gick till Delicato, bestående av Terese Ahlström, Alina Bondareva, Tova Erbén och Sara Winek. Motiveringen löd:

"Teamet har tillsammans utvecklat ett koncept som strävar mot att leda marknaden snarare än att följa den. Med en lösning som tydligt främjar hållbarhet, både ur ett företagsekonomiskt såväl som ekologiskt perspektiv, visar de på stor förståelse för framtidens trender och efterfråga inom det aktuella marknadssegmentet. "
 
I juryn för vårens tävling sitter Jan Ståhlberg, grundare & vice chairman EQT, Jessica Malmfors, CEO Nordea Investment Management, Anders Kempe, grundare av JKL nu Bellbird, Öyvind Thomassen, VD Bluestep Bank samt Birgitta Stål, partner Kreab.
 
Det är Tony Apéria från SBS, Klas Magnusson på SU Innovationskontoret och Emilie Lidgard på Venture Cup som ligger bakom tävlingen.