Gunilla Eklöv Alander vid redovisningssektionen, SBS, har i en studie kartlagt hur kursplanerna vid Sveriges sju största lärosäten med utbildning i företagsekonomi behandlar etik inom delämnesområdet redovisning. Resultatet visar att endast 19,5 procent av kurserna har etik i innehållsbeskrivningen och 37 procent har etik i lärandemålen.

Etik hanteras i förekommande fall ytligt och främst inom ramen för principal-agentteorin och hållbarhet. Skandaler inom redovisning och finansiell rapportering, med exempel från företag som Prosolvia, TeliaSonera, HQ Bank, FlyMe och Panaxia, handlar ofta om att ett företags rapportering visar sig felaktig. Detta kan bero på att befattningshavare på hög nivå i företaget avsiktligt felrapporterat siffror som påverkar ställning eller resultat i årsredovisningen och att detta inte heller upptäckts under den oberoende årliga revisionen. Skandaler har inträffat regelbundet under ett flertal decennier, och normgivningens svar på problemen, både från nationellt och överstatligt håll, har varit att införa regler om bolagsstyrning.

Studien visar att undervisning i etik inom redovisning behövs för att förmedla en etisk kompass till studenterna att följa under kommande arbetsliv och karriär. Att detta är nödvändigt märks av vissa tendenser i svenskt näringsliv. Studien "Innefattar undervisningen i redovisning etik?" publicerades i Ekonomisk Debatt 6/2019 och finns bifogad som pdf.