Syftet med kick-offen var att samla alla studenter och mentorer på programmet. Kvällen inleddes med en introduktion och presentation av SBS Industry Mentor Programme 2019 och avslutades med quiz och mingel. Det blev ett bra tillfälle att lära känna varandra.

SBS Industry Mentor Programme startade 2013 och är ett nätverkssamarbete mellan Stockholm Business School och svenska och internationella företag. Syftet med programmet är att förbättra samarbetet mellan näringsliv, akademin och forskningen. Studenterna som deltar i programmet ska under ett år få en djupare förståelse och kunskap kring affärspraxis och möjligheten att komma nära arbetsmarknaden. Mentorerna som deltar får komma i kontakt med duktiga studenter och får möjlighet att följa aktuell forskning inom området.

De studenter som deltar i programmet ska formulera ett övergripande mål för sitt deltagande och de ska med hjälp av sin mentor ta fram en konkret handlingsplan för att nå sina mål. Mentorerna möter studenterna ca en gång i månaden under ett år. Det ingår också två workshops med gästföreläsare där akademin möter näringslivet. Mentorsprogrammet ges till största delen på engelska.

Carl Olsmats och Christoph Baldauf
Carl Olsmats och Christoph Baldauf, Stockholm Business School

 

Kick-offen arrangerades av Carl Olsmats och Christoph Baldauf, Stockholm Business School i samarbete med Ann Bertling och Rosanna Bertling från OneAcademy.