Fredrik Nordin.
Fredrik Nordin.

Hur känns det?

Tack, det känns väldigt bra. Jag har jobbat målmedvetet mot detta under de senaste åren och det är skönt att ha nått målet. Nu ser jag fram emot att fortsätta utveckla den spännande forskning som vi bedriver inom forskargruppen HITS.

Vad handlar din forskning om?

Mina huvudsakliga forskningsområden är industriell marknadsföring, tjänstemarknadsföring och teknologimarknadsföring. Exempelvis har min forskning handlat om hur leverantörer av högteknologiska produkter och tjänster kan bidra till värdeskapande hos kunder, t.ex. genom att samarbeta med andra företag och genom att agera flexibelt.

Vad har du på gång just nu?

Ett antal tidskriftsartiklar och konferenspresentationer är under utveckling tillsammans med kollegor i Sverige och Finland. Just nu skriver vi t.ex. om kritiska förmågor hos högteknologiska företag och om ”ryggradslösa organisationer” vilket är en metafor för extremt flexibla tjänsteorganisationer. Men mycket fokus ligger på det dagliga jobbet som sektionsledare på marknadsföringssektionen på Stockholm Business School.

Den 11 februari 2016 befordrades Fredrik Nordin av Stockholm universitets rektor Astrid Söderbergh Widding till professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot marknadsföring. Sen tidigare har han en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har även en civilingenjörsexamen i farkostteknik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Innan Fredrik kom till den akademiska världen hade han en rad befattningar inom den högteknologiska industrin.