Vår vision är att utbilda utökat ansvarsfulla företagsekonomer. SBS företagsekonomer ska leda samhällsomställningen, för att möta dagens och morgondagens lokala och globala utmaningar − såväl miljömässiga som samhälleliga.