Du deltar via denna länk - AES Forskardag 14 januari kl 14.00


Program

  • Introduktion, Eva Wittbom, föreståndare, Akademin för ekonomistyrning i staten (AES)
  • Strategiarbete i praktiken, Christina Henryson, ekonomidirektör, Skatteverket
  • Forskningsresultat om strategisk ledning och styrning i Region Stockholm, Linda Höglund, docent och Maria Mårtensson, professor
  • Strategisk ekonomistyrning i staten, Fredrik Svärdsten, fil.dr
  • Dialog som styrform för samhällsutveckling, Anneli Häyrén, fil.dr