SU Business Model Cup är en årlig tävling som genomförs av Stockholm Business School, Innovationskontoret & Inkubatorn och Venture Cup.

Tävlingen öppnas den 4 september och stängs den 31 oktober kl. 12.00.

Nominerade får den 14 november ”pitcha” sin affärmodell inför en jury.

Den 30 november genomförs ett frukostmöte för näringslivet baserat på ett hållbarhetstema. I samband med detta evenemang får pristagarna (1-3an) i SU Business Model Award tillfälle att kort presentera sina vinnande bidrag.

Priser till vinnande bidrag:

1:a pris 15.000 kr.

2:a pris 10.000 kr.

3:e pris 5.000 kr.

Bedömningspunkter är följande fem områden som omfattar den hållbara affärsmodellen:
1) analysen (bland annat Porters femfaktormodell, Pestle och SWOT) som leder fram till den föreslagna affärsmodellen,
2) beskrivningen av affärsmodellens nio komponenter,
3) bidragets kreativitet,
4) bidragets praktiska relevans och affärsnytta och
6) bidragets struktur och presentation.

Av de inlämnade bidragen kommer en nominering att ske där grupperna får tillfälle att ”pitcha” sin affärsmodell inför en jury. Nominerade grupper kommer att få besked om hur denna ”pitch” ska genomföras.

Den affärsmodell som lämnas in som tävlingsbidrag kan antingen beskriva en helt ny affärsmodell alternativt beskriva en affärsmodell som renoverar en befintlig.

Hur processen för att utse vinnare genomförs:

Tävlingen startar den 4 september.

Bidragen lämnas in senast den 31 oktober kl. 12.00.

Nominerade bidrag underrättas den 4 november.

Nominerade bidrag ”Pitchar” inför en jury kl. 14.00 den 14 november.

Vinnare diplomeras den 30 november.

 

Läs mer på Venturecups webb