Hållbarhetsområdet har blivit allt mer aktuellt och viktigt både i Sverige och i övriga världen. Vad som är hållbarhet skiljer sig åt mellan olika sektorer. I Sverige har vi en ny lag som innebär att alla företag med mer än 250 anställda eller en viss omsättning årligen måste redovisa sin hållbarhet kopplat till sin affärsmodell. Det innebär att det är av vikt för alla företag, både etablerade och nystartade, att tänka både ekonomiskt hållbart men även socialt och miljömässigt för att nå bästa möjliga utveckling och resursanvändning för alla.

1-5 deltagare per grupp. Tävlingen är öppen för alla studenter och forskare på Stockholms universitet.

Anmälningstid: Tävlingen öppnades den 17 januari och stängs den 2 april 2019 kl. 12.00.

SU Business model Cup
Prisutdelning

Vad ska lämnas in?

Bidraget ska omfatta en hållbar affärsmodell. I denna tävling är hållbarhet en central bedömningspunkt i den utvecklade affärsmodellen.

OBS: det du skriver/laddar upp i de tre första rutorna är synligt för alla deltagare (Title, Description och Idea image). Beskriv kort vad ert arbete går ut på. Din Business Model (bild) och Description Business Model (dokument) som du laddar upp kan endast läsas av juryn som har skrivit på sekretessavtal.

Affärsmodellen ska beskrivas utifrån Business Model Canvas av Osterwalder och Pigneur som den är beskriven i Business Model Generation: a handbook for visionaries; game changers; and Challengers (2010). Wiley.

De nio områden som beskriver en Business Model Canvas ska beaktas och beskrivas i detalj. Vid bedömningen av affärsmodellens nio områden fokuseras till 60% de värdeskapande komponenterna och till 40% de komponenter som behandlar effektivitet. Tävlingsbidraget får maximalt omfatta 5.000 ord.

Klicka här för att komma till inlämningen.

Bedömningskriterier

Bedömningspunkter är följande sex områden som omfattar den hållbara affärsmodellen:

 1. Analysen (bland annat en Pestle-analys och en SWOT) som leder fram till den föreslagna affärsmodellen.
 2. Bidragets koppling till hållbarhetsområdet.
 3. Beskrivningen av affärsmodellens nio komponenter.
 4. Bidragets kreativitet.
 5. Bidragets praktiska relevans och affärsnytta.
 6. Bidragets struktur och presentation.

Den affärsmodell som lämnas in som tävlingsbidrag kan antingen beskriva en helt ny affärsmodell alternativt beskriva en affärsmodell som renoverar en befintlig. Förstapris i respektive kategori är 10.000 kr och andrapris i respektive kategori är 5.000 kr.

Hur utses vinnare?

 1. Tävlingen startar den 17 januari 2019.
 2. Bidragen lämnas in senast den 2 april 2019 kl. 12.00.
 3. Akademiskt nomineringsmöte den 8-9 april 08.00-12.00.
 4. Nominerade bidrag underrättas den 9 april 17.00.
 5. Feedback-tillfälle ges för nominerade bidrag den 10 april 08.00-17.00 och den 11 april 08-12.00
 6. Nominerade grupper får möjlighet att justera/förbättra en förkortad version till juryn. Deadline för inlämning av förkortad version till näringslivsjuryn: 23 april 2019 kl. 12.00
 7. Pitchträningstillfälle ges för nominerade bidrag den 15 april 2019 kl. 14-17.00.
 8. Nominerade bidrag pitchar inför en näringslivsjury på Stockholms Centralstation den 25 april 2019 kl. 09.30-11.30.
 9. Vinnare diplomeras på Stockholms Centralstation den 25 april 2019 kl.12.00.

För mer information om SU Business Model Cup kontakta Tony Apéria på tony.aperia@sbs.su.se

Klicka här för att komma till inlämningen.