Forskningsprojekt

Forskningsprojekt IKE

IKE bedriver för närvarande sin forskning inom två aktuella forskningsområden. Det ena forskningsområdet fokuserar på budgetens roll för värdeskapande praktiker i den interna styrningen och det andra forskningsområdet fokuserar på styrning och prestationsmätning i relation till visioner och ambitioner om att vara en ”smart city”. IKE medverkar i en rad olika projekt som är kopplade till dessa forskningsområden.

Forskningsområde: Budgetstyrning och budgetens roll för värdeskapande praktiker