Pristagarna är författare till två olika uppsatser varav den ena alltså är en IKE-uppsats. Den skrevs under läsåret 2017/2018 och är skriven av Alexander Barck-Holst och Georg Almström och har titeln Framgångsrik projektstyrning – en kvalitativ fallstudie om hur framgång kan nås genom projektstyrning i byggprojekt. Länk till KEF:s hemsida


Juryns motivering lyder:

Framgångsrik projektstyrning – en kvalitativ fallstudie om hur framgång kan nås genom projektstyrning i byggprojekt
Av: Alexander Barck-Holst och Georg Almström vid Stockholm Business School

Juryn tilldelar stipendiet Årets kommunalekonomiska examensarbete till ”Framgångsrik projektstyrning – en kvalitativ fallstudie om hur framgång kan nås genom projektstyrning i byggprojekt” för en väl genomförd uppsats som behandlar ett aktuellt och viktigt ämne. Författarna har använt litteraturen bra, studien har ett tydligt upplägg som hanterar ämnet på ett relevant sätt. Slutsatserna som författarna drar är intressanta och uppsatsen ger ett tydligt bidrag till såväl teori som praktik genom sin utvecklade modell för projektstyrning.

Alexander Barck-Holst och Georg Almström vid Stockholm Business School


Läs uppsatsen Framgångsrik projektstyrning – en kvalitativ fallstudie om hur framgång kan nås genom projektstyrning i byggprojekt.

Alexander Barck-Holst och Georg Almström (920 Kb)