Bildtgård, Torbjörn

Docent
Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

Ph.D. thesis
Bildtgård, Torbjörn., 2002, Hur maten blev en risk : Medicinens bidrag till regleringen av det svenska ätandet. (How food became a risk : Medicine and the regulation of Swedish eating) Uppsala : Uppsala University. (Doctoral Thesis)
 
Peer-reviewed articles and book chapters
Bildtgård, T. (2015) Alimentalities: Food for Sociology. In Bergström et al., Mat är mer än mat: samhällsvetenskapliga perspektiv på mat och måltider. Göteborg: Göteborgs universitet, 2015, 247-254 s.

Bildtgård, Torbjörn (2013) Where is food good to think? Rationalities of food and place in Sweden and France. In Social science information, Vol 52, nr 1, 2013.
 
Bildtgård, Torbjörn (2010) What it means to eat well in France and Sweden. In Foodways, Nr 4, 2010.
 
Bildtgård, Torbjörn (2009) Mental foodscapes : Where Swedes would go to eat well (and places they would avoid). In Food, Culture and Society, Vol 12, Nr 4, 2009.

Bildtgård, Torbjörn (2008) Trust in food in modern and late modern societies. In Social Science information (SAGE), nr 1, 2008.