Göran Eidevall

Professor, Teologiska institutionen, Uppsala universitet

Eidevall, G. (2017a). “From Table Fellowship to Terror: Transformations of zebaḥ in the Hebrew Bible.” In D. Hellholm & D. Sänger (eds.), The Eucharist – Its Origins and Contexts, vol. 1 (pp. 43-59). Tübingen: Mohr Siebeck.

Eidevall, G. (2017b). ”Måltidsgemenskap och religion i antikens Israel och Juda”. Religion och Bibel 71/72, 33-46.