Dominic Ingemark

Ph D, Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University

Ingemark, D., (2014). Glass, alcohol and power in Roman Iron Age Scotland- Edinburgh: National Museums of Scotland.

Larsson, M. och Ingemark, D., (2015). Roman horticulture beyond the frontier – garden cultivation in Iron Age Uppåkra (Sweden)”, Journal of Roman Archaeology 28, 393–402.

Ingemark, D., (2015). ”Livsmedel i det romerska lantliga kosthållet”, Wikander, Ö. & Hedberg, S. (red.), Marcus Porcius Cato Om jordbruket, Marcus Terentius Varro Samtal om Lantbruket översatta från latinet av Sten Hedberg, samt Liv, lantbruk och livsmedel i Catos och Varros värld (Kungl. Skogs- Lantbruksakademien, Skogs- och Lantbrukshistoriska Meddelanden 63), Stockholm, pp 411–442, pp 515–517.

Ingemark, D., (2000, ”Öl eller vin? Kulturkontakter och maktspel under romersk järnålder i Skottland och Skandinavien”, Vetenskapssocieteten i Lunds årsskrift 97/98, Lund 2000, pp. 16–30.

Ingemark, D., (2015) ”Romerska delikatesser – ett läckert kulturarv”, Populär Historia 2015:7, pp 38–41.