Matilda Marshall

Ph D, Umeå University School of Restaurant and Culinary Arts


Marshall, M., (2013). Matens kulturella död och återuppståndelse. Kulturella Perspektiv, 22(2), ss 34–38.
http://www.kultmed.umu.se/digitalAssets/149/149676_kulturell-perspektiv-nr-2-13.pdf
 
Marshall, M., (2016). Hållbarhet till middag: En etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet. Höör: Brutus Östlings bokförlag Symposion.
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-128614