Martin Ragnar

Docent, KTH Royal Institute of Technology

Ragnar, M. & Linder, J., (2019). Krusbärsboken. Ordfront förlag, Stockholm
Ragnar, M., (2018). Svenska Drycker. Carlsson Bokförlag: Stockholm
Ragnar, M., Rytkönen, P. & Hedh, J., (2017).  Åkerbär. Black Island Books: Luleå
Ragnar, M., (2015).  Grisens historia. Carlsson Bokförlag: Stockholm.
Ragnar, M., (2014). Regional matkultur – Terroir i Matlandet Sverige. Carlsson Bokförlag: Stockholm.