Samverkan

Värdefull samverkan

Att samverka med omvärlden är viktigt och värdefullt. Därför gör vi vår kunskap tillgänglig för fler, genom dialog och medverkan i debatt och samhällsutveckling. Många av våra forskningsprogram och projekt är nationellt och internationellt erkända och sprids via konferenser och vetenskapliga tidskrifter. Vi har ett nära samarbete med privat och offentlig verksamhet, både inom forskning och utbildning. Genom vårt karriärcenter kan de som studerar hos oss knyta relationer med företag och organisationer redan under studietiden.

Vi värdesätter vårt internationella utbyte, med föreläsare och professorer från världens alla hörn som gästar oss. Många av våra studenter studerar utomlands under en eller flera terminer och vi tar emot studenter från hela världen.

Kontakt

Vill du veta mer om institutionens samverkan, och möjligheterna att samverka med oss? Välkommen att kontakta oss.

E-post: info@sbs.su.se

AMBA Accredited
prme
aacsb

Stockholm Business School i sociala medierSBS på Facebook SU på Instagram SBS på Linkedin SU på Twitter SBS på YouTube