Ett intyg över studieresultaten vid universitet kan du få via kurskoordinatorerna eller vid Infocenter i Studenthuset. Du kan även skriva ut egna studieintyg ur Ladok.

Registerutdrag (betygs- och registreringsintyg) på svenska och engelska tillhandahålls av kurskoordinatorerna på SBS, Kräftriket eller via Infocenter i Studenthuset.

Som student kan du även skriva ut ett digitalt Ladokintyg över dina studieresultat i universitetets webb-portal Mitt universitet och Mina studier. Intyget kommer att vara i form av en pdf-fil som du kan spara på din egen dator, skriva ut eller skicka med e-post. Mottagaren kan sedan verifiera intyget genom att gå till en speciell webbsida och, genom att mata in den unika kod som finns på varje intyg, få se en exakt kopia av detta.

I Mina studier finns även några andra Ladok-baserade tjänster för studenter: möjligheten att se dina prov- och kursresultat, se dina registreringar samt möjligheten att ändra din adress i Ladok.