Genom att arbeta tillsammans med ett företag eller en organisation i samband med ditt examensarbete, får du kunskap om hur du tillämpar teoretiska kunskaper i praktiken.

Samtidigt får du en inblick i hur företaget/ organisationen arbetar. Du skapar nya kontakter och förvärvar nya kunskaper som är användbara när du söker arbete efter avslutade studier. Nedan hittar du företag som vill ha kontakt med uppsatsskrivande studenter på Företagsekonomiska institutionen.

Hur jobbar framtidens verksamhetsutvecklare?

Let It Flow AB erbjuder konsult- och kunskapstjänster inom verksamhetsutveckling och strategiarbete. Nu söker vi dig som är intresserad av verksamhetsutveckling, och vill föra en trendstudie i samarbete med oss. Uppdraget innebär att djupintervjua chefer och specialister på utvalda företag och myndigheter som ligger i framkant inom verksamhetsutveckling. Du får komma i kontakt med många chefer på olika bolag och organisationer, och bygga kunskap och nätverk inför ditt eget inträde på arbetsmarknaden. Kontakta Emily Rosenqvist, grundare och VD, med frågor eller intresseanmälan på emily@letitflow.se eller 070-483 2767. Läs mer om Let It Flow på www.letitflow.se.

Write your master thesis about sustainability at Siemens

We believe that companies need to evaluate their impact on sustainable development from various perspectives. That’s why we have developed our Siemens – Business to Society (B2S) approach, which allows us to objectively measure the impacts of our businesses and activities in a country. We are now searching for a Thesis worker “Sustainability Impact Measurement” that can help us to execute our “Business-to-Society” approach for Siemens operations in Sweden. Apply no later than January 1st, 2019. Read more

Kandidat-/masteruppsats inom IT hos Volkswagen Finans Sverige AB

Sätt dina teoretiska kunskaper i en praktisk kontext inom arbetslivet. Vi söker dig/er som ska skriva en uppsats under vårterminen inom IT. Vi är intresserade av att ta del av de förslag på teman du/ni har och på vilket sätt du/ni kan bidra med teoretisk kunskap till vår verksamhet. Du/ni är noggrann och strukturerad i ert arbetssätt och kan hantera stora mängder data och fakta samt dra egna slutsatser. Exempel på områden av intresse är IT Service Management, Cloud Technology, Test Management, AI och Robotics. Läs mer: Volkswagen Finans (581 Kb)

Skriv uppsats inom marknadsföring på Kommunikologcenter

Kommunikologcenter jobbar med en drivkraft att hjälpa andra människor till att må och fungera bra. Verksamheten bedrivs på ett center i Hammarby Sjöstad, där det finns möjlighet till aktiviteter såsom utbildning, coachning, mentorskap och träning. I en föränderlig omvärld är det viktigt för oss på Kommunikologcenter att förstå marknaden för att kunna optimera vår kommunikation. Vi skulle därför vara tacksamma för din hjälp med att kartlägga vår marknad och ta fram strategier och en handlingsplan för att sprida, rikta och anpassa vår digitala kommunikation på bästa sätt. Läs mer: Kommunikologcenter (240 Kb)

Skriv uppsats hos Fastighetsägarna Service

Fastighetsägarna Service är ett dotterbolag till Fastighetsägarna Stockholm, branschorganisation för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholms och Gotlands län. Fastighetsägarna Service erbjuder ekonomiska tjänster inom fastighetsförvaltning, för både privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Nu söker vi dig som vill skriva masteruppsats inom redovisning/controlling eller näraliggande område och som vill få chans att bidra med insikter som påverkar en stor verksamhet. Vi har flera förslag på områden där vi kan ha nytta av ditt arbete. Intresserad? Hör av dig till Christofer.andersson@fastighetsagarna.se. Läs mer om oss här

Skriv uppsats om hållbarhet

Ideella organisationen Sustainergies förmedlar uppsatsprojekt inom hållbarhet på företag och organisationer. Se projekten här

Skriv uppsats om auktorisationen av redovisningskonsulter

Azets hjälper svenska och internationella företag med deras ekonomi i alla nordiska länder. Vi har 20 000 kunder och 2 800 anställda. Nu kan du skriva uppsats hos Azets om auktorisationen av redovisningskonsulter. Vad har den gett för effekter på marknaden? Är det skillnad på anseendet hos en redovisningskonsult som är FAR-medlem jämfört med en medlem i Srf Konsulterna (de två branschföreningar som har auktoriserade redovisningskonsulter som medlemmar)? Läs mer: Azets (104 Kb)

Responsa AB söker dig som vill göra ditt exjobb inom affärsutveckling på ett snabbväxande ungt bolag

Responsa är ett rekryterings- och bemanningsföretag, i dagsläget huvudsakligen inom restaurang- och eventsektorn. Vi tar nu nästa steg i bolagets expansion vilket ger möjlighet för dig med analys-, försäljnings- och/eller strategikompetens att lokalisera och utvärdera våra frågeställningar. Våra kärnkompetenser är överförbara till andra segment. Här ser vi en möjlighet att utföra ett expansionsprojekt med målet att lokalisera och utvärdera branscher med liknande behov som de vi tillgodoser i dagsläget. Läs mer: Responsa AB (61 Kb)

Aprovix söker dig som vill skriva uppsats inom ekonomi

Aprovix är ett medicintekniskt företag som grundades 2001. Företaget säljer Qvintip - ett självprovtagningskit med komplett DNA-analys som upptäcker högrisk HPV. Nu söker vi dig som vill fördjupa dig inom de hälsoekonomiska aspekterna med självprovtagning. Läs mer: Aprovix (47 Kb)

Olivia Hemtjänst söker dig som vill skriva uppsats inom marknadsföring

Olivia Hemtjänst är ett omsorgsföretag som ingår i Team Olivia AB. Inom hemtjänsten tillämpar kommunerna oftast LOV, Lagen Om Valfrihet, vilket innebär att du som kund själv får välja vem som ska utföra den omvårdnad som kommunen har beviljat. Detta val är så klart inte enkelt, då antalet utförare är väldigt stort. Vi skulle nu vilja ha din hjälp med att analysera hur Olivia Hemtjänst kan marknadsföra sig på bästa sätt. Vi tror att du genom denna uppsats kan få insikt i en spännande och växande bransch, samtidigt som du får en bra merit att lägga till på ditt CV. Läs mer: Olivia Hemtjänst (22 Kb)

Datacentermarknaden – en omvärldsanalys

ENACO designar, bygger och underhåller datacenters och teknikutrymmen. I en snabbväxande föränderlig bransch är det viktigt att förstå marknaden och omvärlden. ENACOs ledning skulle vara tacksamma för Din hjälp med att kartlägga vår marknad och vår omvärld för att förstå dessa bättre. Du erbjuds insikter i en bransch och marknad som växer för varje dag. Vi hoppas kunna erbjuda Dig något som sticker ut positivt på din CV. Läs mer: ENACO (377 Kb)