Genom att arbeta tillsammans med ett företag eller en organisation i samband med ditt examensarbete, får du kunskap om hur du tillämpar teoretiska kunskaper i praktiken.

Samtidigt får du en inblick i hur företaget/ organisationen arbetar. Du skapar nya kontakter och förvärvar nya kunskaper som är användbara när du söker arbete efter avslutade studier. Nedan hittar du företag som vill ha kontakt med uppsatsskrivande studenter på Företagsekonomiska institutionen.


Skriv uppsats om hållbarhet

Ideella organisationen Sustainergies förmedlar uppsatsprojekt inom hållbarhet på företag och organisationer. Se projekten här


Ecoloop

Ecoloop är ett miljökonsultföretag som arbetar med resursflöden i samhället, inom olika områden och på olika nivåer t ex vattenfrågor, hantering av jord- & schaktmassor, transport & logistik samt hållbart idrottande. Ecoloop vill gärna att ha examensarbetare, då dessa kan djupdyka inom specifika ämnesområden under längre tid och samtidigt öppnar upp nya kontaktvägar.

I samband med att Ecoloop växer vill företaget bredda sig och skaffa fler kompetenser, och letar nu efter ekonomistudenter som läser sitt sista år (Magister) och ska skriva sin uppsats till våren, med möjlighet till anställning sen till hösten. Mer information om förslag på examensarbeten