Nedan följer exempel på uppsatstävlingar och stipendier som kan vara relevanta för studenter inom företagsekonomi eller inom reklam och PR. De är sorterade efter sista månad att ansöka.

Januari

Söderberg & Partners uppsatstävling

För elfte året i rad anordnar Söderberg & Partners tävlingen Årets Finansuppsats. Årets teman är Hållbart sparande, Due Diligence av hedgefonder, Värdet av investeringsmöten med fondförvaltare och Räntefonder.  Vi väljer ut tre studenter/uppsatspar som får skriva uppsats inom varsitt ämne (med en handledare från Söderberg & Partners) och erhåller en ersättning på 15 000 kr. När uppsatserna är inlämnade utser vår jury en vinnande uppsats som belönas med ytterligare 30 000 kr. Ansök senast 31 januari 2019. Läs mer

Fackförbundet Visions uppsatsstipendier

Visions samhällsvetarstipendium kan sökas av dig som skrivit en uppsats om Sveriges välfärd – dess utveckling, utmaningar och kvalitet. Visions ledarskapsstipendium kan sökas av dig som skrivit en uppsats som behandlar ett ämne relaterat till ledarskap och förutsättningarna för gott ledarskap. Stipendierna är på 20 000 kr. Sök senast 31 januari – stipendierna återkommer varje år. Läs mer

Februari

Consectors Ekonomistipendium

Ska du skriva kandidat- eller masteruppsats? Då har du chansen att ansöka om Consectors ekonomistipendium. Studenter kan ansöka om finansiering av resor, litteratur, att samla eller köpa in kvantitativ data eller andra aspekter som möjliggör en uppsats av bra kvalitet. Prissumman är 10 000 SEK och delas ut en gång per år. Sista ansökningsdag är den 28 februari 2019. Läs mer

Mars

Sök utlandsstipendium från Hans Werthén Fonden

Har du tänkt vidareutveckla dig utomlands, är cirka 25–35 år, har en akademisk examen helst lägst på mastersnivå men gärna doktorsexamen? Då kan du söka ett stipendium från Hans Werthén Fonden vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Ansökan är öppen mellan den 14 januari och den 4 mars 2019. Mer information finns hos IVA.

Uppsatsstipendium från Landshypotek Bank

Landshypotek Bank har instiftat ett uppsatsstipendium för att uppmuntra den yngre generationens intresse för det svenska lantbruket/skogsbruket och dess framtid. Stipendiet omfattar en prispeng på 10 000 kronor. Ansökningsperioden är mellan 1 oktober och 31 mars varje år. Stipendiaten presenteras varje år i juni. Uppsatsen ska belysa och/eller problematisera ett ämne med tydlig anknytning till det svenska lantbrukets framtid. Läs mer

Juni

Uppsatstävling: Mångfald i näringslivet

Näringslivet har en stor maktposition i samhället och förändringstakten i samhället är hög. Chefsrekryteringsföretaget Headlight International hävdar att en ökad mångfald inom näringslivet bidrar till mer kreativitet och innovation vilket på sikt leder till ökad konkurrenskraft.

Därför har Headlight International skapat en uppsatstävling om mångfald i näringslivet, vilken syftar till att skapa och diskutera kreativa idéer och tankar som leder fram till ökad mångfald sett utifrån ett brett perspektiv. Vi ser gärna att uppsatsen är skriven ur ett ledningsperspektiv med dess företagsekonomiska möjligheter och utmaningar. Tävlingen är öppen för uppsatser skrivna på kandidat-, magister- och masternivå. Läs mer

Veloxiastipendiet

Studerar du ekonomi eller juridik vid något av Sveriges universitet och ska skriva uppsats till hösten? Då kan du söka Veloxiastipendiet.

Veloxiastipendiet är ett uppsatsstipendium på 15 000 kr som delas ut till en student som har för avsikt att skriva en uppsats inom privatekonomi, antingen från ett juridisk eller ett ekonomiskt perspektiv. Stipendiet kan exempelvis användas till att finansiera litteratur, resor eller annat som kan bidra till att din uppsats blir riktigt bra. Ansökningsperioden pågår till och med 15 juni 2019. Läs mer om Veloxiastipendiet.

Juli

Hyresgästföreningens stipendium

Hyresgästföreningen utlyser under 2019 ett stipendium på högst 25 000 kronor för en kandidat- eller masteruppsats på temat Hyressättning och hyresbostadsmarknadens institutionella förhållanden. Arbetet ska vara skrivet eller publicerat under perioden 1 januari 2019 till 31 juli 2019. Uppsatser ska ha kommit in till Hyresgästföreningen senast den 31 juli 2019. Läs mer: Hyresgästföreningens stipendium (99 Kb)

Augusti

Konsumentverkets uppsatstävling 2019

Studenter bjuds in till Konsumentverkets uppsatstävling för 2019 där tre vinnande bidrag får dela på 50 000 kronor. Sista ansökningsdag är 30:e augusti 2019. Uppsatsen ska vara lägst på kandidatnivå och vara examinerad och betygssatt mellan 1 augusti 2018 och den 15 augusti 2019. För att delta i tävlingen krävs att uppsatsen är relevant för Konsumentverket och konsumentpolitiken. Vi välkomnar uppsatser från olika akademiska discipliner. Mer om tävlingen, bedömningsprocessen och tips på uppsatsämnen och relevanta områden finns på Konsumentverkets webbplats.

September

Stipendier för studier i USA och Kanada

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut stipendier för master-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse. Läs mer

Stipendium för årets bästa uppsats inom digital marknadsföring

Pineberry är ett företag inom digital marknadsföring. Pineberrys uppsatsstipendium delas ut till den bästa uppsatsen inom digital marknadsföring, för att stödja och uppmuntra bidrag till vårt ämnesområdes fortsatta utveckling. Stipendiet är värt 10 000 kr och delas ut en gång per år. Sista ansökningsdag är 30:e september 2019. Läs mer

Björn Lundén Informations stipendium

Som ett av Sveriges ledande kunskaps- och programvaruföretag inom redovisning, skatt och deklaration vill vi stimulera studenter som väljer att fördjupa sig inom dessa områden. Med start i år delar vi därför ut ett stipendium på 10 000 kr till årets bästa uppsats om den pågående digitaliseringen på redovisningsområdet. Stipendiet kan sökas av dig som under läsåret 2018/2019 skrivit C- eller D-uppsats vid ett svenskt universitet eller högskola. Ansök senast 30 september 2019. Läs mer

December

Japanstiftelsen - Stipendiestiftelsen för Studier av Japanskt Samhällsliv/ Sweden-Japan Foundation utlyser stipendier

Nästa ansökningstillfälle: 1 december 2019

Stipendierna är individuella och gäller för 2 veckors till 3 månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande - endast för examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå.

Stiftelsen har ett ansökningstillfälle årligen i december för stipendier som avser nästkommande år.

Ansökan ska vara postad (kan ej skickas elektroniskt) senast 1 december 2019.

För ytterligare information se www.japanstiftelsen.se