Antagen, FEK II

Välkommen till Företagsekonomi II

Företagsekonomi II, kurspaket innehåller fyra 7,5 hp kurser: Redovisninng II, Marknadsföring II, Finance II och Organisation II.

Kursstart

Höstterminen 2020 börjar måndagen den 31 augusti med kursen Redovisning II. Vi har inte något upprop utan när du är registrerad så är det bara att följa schemat nedan. Fram till och med oktober sker utbidningen digitalt. 

Schema och litteratur

Schema och litteratur hittar du på kursernas sidor och i Athena. Företagsekonomi II innehåller kurserna:

Tips på var du kan hitta kurslitteratur

Anmäl dig till salstentamen 

Du måste anmäla dig till salstentan senast 10 arbetsdagar innan tentamensdatum, anmälan görs i Ladok. Anmälan till seminariegrupper ska göras i Athena vid kursstart och det är först till kvarn som gäller. Det krävs inte någon föranmälan för hemtentor. 

Bokmärk och dela Tipsa