Har du inte läst företagsekonomi på Stockholms universitet innan höstterminen 2016 gäller nya examenskrav
 

Företagsekonomi III Ekonomistyrning

Poäng Studietakt
Operations Management 7,5 100 %
Research Methods in Business Administratio and Accounting 7,5 100 %
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKARED) 15 100 %
Till anmälan    

Företagsekonomi III Finansiering

Poäng Studietakt
Introduction to Financial Derivatives 7,5 100 %
Empirical Finance 7,5 100 %
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAFIN) 15 100 %
Till anmälan    

Företagsekonomi III Management

Poäng Studietakt
Fundamentals of Strategic Management 7,5 100 %
Research Methods in Business Administration and Organization 7,5 100 %
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAMAN) 15 100 %
Till anmälan    

Företagsekonomi III Marknadsföring

Poäng Studietakt
International Marketing 7,5 100 %
Research Methods in Business Administration and Marketing 7,5 100 %
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAMARK) 15 100 %
Till anmälan    

Företagsekonomi III Revision

Poäng Studietakt
Koncernredovisning och revision 7,5 100 %
Research Methods in Business Administratio and Accounting 7,5 100 %
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKARED) 15 100 %
Till anmälan