Poäng Studietakt
Reklam & PR: grundläggande management 7,5 100%
Reklam & PR: grundläggande redovisning 7,5 100%
Reklam & PR: grundläggande marknadsföring 7,5 100%
Organisations- och marknadskommunikation 7,5 100%


Reklam och PR I överlappar till stor del Företagsekonomi I
Dessa kurser kan inte tas med i samma examen:

Reklam och PR: Reklam & PR: Grundläggande management och Organisation I.

Reklam och PR: Reklam & PR: Grundläggande redovisning och Redovisning I.

Reklam och PR: Reklam & PR: Grundläggande marknadsföring och Marknadsföring I.