Poäng Studietakt
Marknadskommunikation och medier 7,5 100%
Forskningsmetoder i reklam och PR 7,5 100%
Examensarbete i reklam och PR för kandidatexamen 15 100%