Välkomstinformation 17 januari

Fredag den 17 januari kl. 15.30, SBS Välkomstinformation i Aula Magna, Frescati. 

I anknytning till Välkomstinformationen startar Föreningen Ekonomerna sitt Fadderi för alla nyantagna: www.fest.se/fadderiet

Samma dag på är du också välkommen till välkomstaktiviteter för alla nya studenter vid Stockholms universitet. Läs mer om välkomstaktiviteter

Hitta till Aula Magna och SBS

Stockholm Business School (SBS) håller till i Kräftriket, strax efter Roslagstull, där finner du Studentservice i hus 15 och seminarierum i hus 3. 
Hitta till oss

Välkomstinformation och Föreläsningar på kurserna sker i Aula Magna i Frescati.
Hitta till Aula Magna

Schema

Schema och litteratur hittar du i vänsterspalten på kursernas sidor och i Fastreg (välj termin i högerspalten på kurssidan) Termin 1 innehåller kurserna:

Tips på var du kan hitta kurslitteratur

Anmäl dig till tentamen senast 5 dagar innan tentan

Här finner du information om tentamen vid företagsekonomiska institutionen