Termin 1

 

Studier i Reklam och PR

Poäng Studietakt
Reklam & PR: grundläggande management 7,5 100%
Reklam & PR: grundläggande redovisning 7,5 100%
Reklam & PR: grundläggande marknadsföring 7,5 100%
Projektledning 7,5 100%

Termin 2

 

Visuella studier (ges av institutionen för kultur och estetik)

Poäng Studietakt
Bild, historia, tolkning 7,5 100%
Exponeringsformer 7,5 100%
Intermedialitet 7,5 100%
Bildbruk 7,5 100%

Termin 3

 

Tillämpad visuell kommunikation

Poäng Studietakt
Typografi 7,5 100%
Människa- datorinteraktion (DSV) 7,5 100%
Prototyper inom interaktionsdesign (DSV) 7,5 100%
Visuell kommunikation 7,5 50%

Termin 4

 

Idéer och kulturer

Poäng Studietakt
Reklamstrategi 7,5 100%
Konsumtion, kultur och kommers 7,5 100%
Marknadsjuridiska perspektiv 7,5 100%
Kreativa processer 7,5 100%

Termin 5

 

Valbara kurser alt termin utomlands

Poäng Studietakt
Marknadskommunikation och medier 7,5 100%
RPR II: fortsättningskurs i marknadsföring 7,5 100%
Marknadsföring på internet 7,5 100%
RPR II: fortsättningskurs i management 7,5 100%

Termin 6

 

Kandidatkurs i reklam och PR

Poäng Studietakt
Slutprojekt 7,5 100%
Forskningsmetoder i reklam och PR 7,5 100%
Examensarbete i reklam och PR för kandidatexamen 15 100%

 

Terminsinformation

Termin 5

Termin 5 är en valbar termin då du kan välja om du vill läsa utomlands, läsa valbara kurser hos oss eller söka valfria kurser via www.antagning.se.

De som vill läsa kurser på företagsekonomiska institutionen kommer att kunna välja kurser enligt kursöversikten nedan:

Kursöversikt HT18 (607 Kb)

En enkät om valbara kurser inför termin 5 kommer att skickas ut i mitten av mars.