Introduktion 

Höstterminen 2018 börjar måndagen den 3 september kl. 09:00-12:00 i Smedjan, hus 8 i Kräftriken, med introduktion till programmet.

Kl. 14:00-15:40 blir det information i Wallenbergsalen, hus 3 i Kräftriket, därefter Fadderi. I anknytning till introduktionen startar Föreningen Ekonomerna sitt Fadderi för alla nyantagna:  www.fest.se/fadderiet

Hitta till Wallenbergsalen

Företagsekonomiska institutionen håller till i Kräftriket, strax efter Roslagstull, där finner du Studentservice i hus 15, Wallenbergsalen och seminarierum i hus 3. 
Hitta till oss
Hitta rätt i Kräftriket (karta)

Vissa föreläsningarna sker i Aula Magna i Frescati.
Hitta till Aula Magna

Schema

Schema och litteratur hittar du i vänsterspalten på kursernas sidor och i Fastreg. Höstterminens schema kommer att finnas på hemsidan senast den 23 juni (välj termin i högerspalten på kurssidan) Termin 1 innehåller kurserna:

Grundläggande management 7,5 hp
Grundläggande redovisning 7,5 hp
Grundläggande marknadsföring 7,5 hp
Projektledning 7,5 hp

Anmäl dig till tentamen senast 3 dagar innan tentan

Här finner du information om tentamen vid företagsekonomiska institutionen