Efter övergången till det nya Ladoksystemet har vi fortfarande en del störningar, bland annat med  betygsrapporteringen.

Detta gör att alla betyg från period 2 samt vissa betyg från period 1 är försenade. Alla slutbetyg på kurser syns enbart på www.mitt.su.se under Mina studier, de syns inte i Fastreg.

Vi kommer att kontinuerligt uppdatera er med information.

Vi ber om överseende med detta.