Li Malmström, programansvarig, Kaj Török, Susanne Weinberg och Tony Aperia

Inför en fullsatt Aula Magna hälsade Li Malmström, programansvarig, varmt välkommen och inledde med en presentation av programmet. Därefter fick studenterna en inblick i hur hållbarhetstemat integrerats i de fyra introduktionskurserna som ges under termin1.

Key Note speaker var Kaj Török, informations- och hållbarhetsansvarig på MAX, som höll ett inspirerande anförande om det familjeägda företaget och deras värdegrund som genomsyrar allt från företagets personalpolitik till åtgärder som innebär minde än 1 % matsvinn till hur konsumenterna ”indoktrineras” att ändra sin konsumtion från nötkött till vegetariska alternativ.

Kaj Török, informations- och hållbarhetschef på MAX

Kajs berättelse avslutades med en frågestund där det ställdes många frågor som visar på studenternas engagemang och kunskaper inom hållbarhetsfrågor som imponerade!

Avslutningsvis berättade Tony Aperia på SBS om sitt ”Svensk Hållbarhetsranking” som inkluderar mer än 200 av börsens större företag och om en spännande uppsatstävling (mer information finns på SBS hemsida).  

Tack alla medverkande och speciellt tack till Anna Lönnberg, studievägledare på SBS, spindeln i nätet.