Tänk på:

  • Ditt CV bör inte vara på mer än två sidor.
  • Anpassa ditt CV efter tjänsten du söker. Lyft fram relevanta erfarenheter.
  • Använd tydliga rubriker: Utbildning, Arbetslivserfarenhet, Övriga meriter, Kontaktuppgifter.
  • Börja med senaste utbildningen/arbetet och gå bakåt.
  • Använd aktiva verb: jag ansvarade för/utvecklade/framställde/organiserade.
  • Överdriv inte.
  • Referenser ingår inte i CV: et. Skriv att de lämnas på begäran.
 

Två varianter

Kronologiskt CV

Ett kronologiskt CV är vanligast. Meriterna står i omvänd tidsordning under följande rubriker.

Kontaktuppgifter: Namn, adress, födelsedatum (inte de fyra sista siffrorna), telefon och mejladress.

Utbildning: Universitetets och utbildningens namn, examina, början och slut på utbildningen (till exempel 2004-2009, 2005-pågående, eller 0809-1009). Ta med andra relevanta kurser som inte ingår i examen, som språk-, statistik- och juridikkurser.

Arbetslivserfarenhet: Ta endast med relevanta jobb. Anställningstid, företag, befattning, huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden. Om det är ett okänt företag, beskriv kort verksamheten.

Språkkunskaper: Ange kunskapsnivå: grundläggande, god, mycket god och flytande.

Datakunskaper: Till exempel Excel, Powerpoint, Office-paketet, Windows.

Övrig information: Allt som inte passar under ovanstående rubriker men som du tror att arbetsgivaren finner relevant, som förtroendeuppdrag, föreningsliv, idrott, militärtjänstgöring eller längre utlandsvistelser. Du kan även nämna fritidsintressen.
 

Funktionellt CV

Ett funktionellt CV inleds med följande tre avsnitt. Resten är samma som i det kronologiska.

Målsättning: Dina ambitioner med arbetslivet. Bör matcha arbetsgivarens önskemål och arbetsuppgifterna.

Främsta kompetenser: De viktigaste för tjänsten du söker.

Erfarenhetsbredd: Alla relevanta erfarenheter och kompetenser. Du behöver inte redovisa var eller när.