• Det du lägger ut i sociala medier kan både stärka och skada ditt anseende i potentiella arbetsgivares ögon. Det förekommer att arbetsgivare tittar på hur kandidater till en ledig tjänst framställer sig i sociala medier, även i kanaler som inte främst riktar in sig på arbetslivet. Se till att du vet vad som gäller i fråga om sekretessinställningar.
  • Håll ögonen öppna för hur andra presenterar sig. Bör du lära av dem eller göra annorlunda? Läs på kanalens hjälpsidor för att lära dig både grundläggande och speciella verktyg.
  • Olika kanaler används ofta för olika områden – LinkedIn för arbetslivet, Facebook för privatlivet. Att använda kanalen för ett annat område än det brukliga kan vara ett sätt att väcka uppmärksamhet, om det görs med omdöme.
  • Kreativa uttryck – bloggande, filmklipp – kan stärka din framtoning ytterligare, särskilt om du siktar på en karriär inom ett kreativt område, som reklam.
  • Sociala medier är också en informationskälla om företag och branscher, och ett sätt att få reda på lediga tjänster.
  • Din aktivitet i sociala medier kan sägas ha tre delar: presentera (dig själv) omvärldsbevaka (andra aktiva, inklusive företag) och interagera. Fundera på hur var och en av dessa kan hjälpa dig att hitta jobb och utveckla din karriär.